Album

Single Hits

Single Hits

 1. Sew
  icon-download
 2. Afralehu
  icon-download
 3. Amanuel
  icon-download
 4. Musica Hiwote
  icon-download
 5. Lame Bora
  icon-download
 6. Menta Wedije
  icon-download
 7. Wede Ager Bet
  icon-download
 8. Abebayewosh
  icon-download
 9. Meret Siemta
  icon-download
 10. Abay
  icon-download
 11. Aydenegitim Lebe
  icon-download
 12. Kaba
  icon-download
 13. Dagmawi Minilek
  icon-download
 14. Yeweynu Sifra
  icon-download
 15. Zelesegna
  icon-download
 16. Bado
  icon-download
 17. Welo
  icon-download
 18. Selamie
  icon-downloadicon-download
 19. Tizita
  icon-downloadicon-download
Sew // Single Hits
icon-download
 1. Sew // Single Hits
 2. Afralehu // Single Hits
 3. Amanuel // Single Hits
 4. Musica Hiwote // Single Hits
 5. Lame Bora // Single Hits
 6. Menta Wedije // Single Hits
 7. Wede Ager Bet // Single Hits
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon